Nederland is een rijk land, maar die rijkdom is oneerlijk verdeeld. De kleine groep van 10 procent rijkste Nederlanders heeft tweederde van onze rijkdom in handen. Tegelijk hebben steeds meer mensen moeite om rond te komen. 
De SP wil dat het eerlijker wordt.

Wij stellen voor dat er een miljonairsbelasting komt voor de allerrijksten. Zo’n belasting levert 4,2 miljard euro op. Dat geld kunnen we gebruiken voor de zorg, om betaalbare woningen te bouwen of om alle kinderen uit de armoede te halen. Daar heeft de hele samenleving profijt van.

Zo simpel is het

  • We voeren een miljonairsbelasting in.
  • De midden- en lagere inkomens gaan minder belasting betalen, de hoogste inkomens meer.
  • Multinationals gaan gewoon belasting betalen, zodat we niet meer 1000 miljard euro aan belastinginkomsten mislopen.

Feiten

  • De drie rijkste mensen in Nederland bezitten samen méér dan de helft van alle Nederlanders bij elkaar (bron: WRR)
  • 60% van de Nederlanders beschikt over slechts 1% van het totale vermogen (bron: WRR)
  • In 1990 verdiende een bestuurder uit de top 100 in iets minder dan twee weken evenveel als een minimumloner in een heel jaar. In 2011 had hij daar nog maar één week voor nodig (bron: WRR)
  • De EU-lidstaten lopen door belastingontwijking en belastingontduiking jaarlijks 1000 miljard euro aan inkomsten mis. (bron: Europese Commissie)
  • Nederlanders met een hoog inkomen betalen relatief evenveel belasting als mensen met een laag inkomen (bron: WBS)
  • Als je kijkt naar het totaal aan zorg-, huur-, kinderopvang- toeslagen, kindgebonden budget en hypotheekrenteaftrek, dan subsidieert de overheid de 10 procent mensen met de hoogste inkomens bijna vier keer zoveel als de 10 procent mensen met de laagste inkomens (bron: CBS)

Benieuwd naar alle feiten, cijfers en achtergronden?
Download de publicatie ‘Er is genoeg voor iedereen’.